[]
1 Step 1
Dikh he na bister 2019 | Application Form
Ime
Ime oca
Prezime
Datum rodjenjadd-mm-yyyy
Mesto rodjenja
Nacionalnost
Broj pasoša
Datum izdavanjapasoša
Datum istekapasoša
Broj telefona
Broj Mobilnog
Puna adresa prebivalista

1. Zašto se prijavljujete za događaj? Koje je vaše ranije iskustvo na teme, (Istorija Roma, Genocid nad Romima tokom drugog svetskog rata, Anticiganizam i uloga mladih u borbi protiv modernog vida na rasizma?

a1.
0 /

2. Koji ce biti vaš doprinos na edukativne radne grupe? Obrazlozite zasto i kako čete dopineti tokom odrzavanjaj rada na grupama.

a2.
0 /

3. Koje jezike govorite:

Ostalonavedite koje
Mozete li da pomognete vezano za prevod sa Engleskog na Romski/Albanski/Srpski i obrnuto za svoju grupu.

4. Ukoliko imate poseban režim na ishranu (musliman, vegetarijanac i s.l) ili dodatne potrebe, zamolili bi vas da navedete koje su te potrebe?

Hrana
0 /

5.Imate li iskustva sa medijima? (društveni mediji, platforma, časopis, TV, radio). Objasnite detaljnije ako da.

Mediaiskustvo
0 /

6. Da li po prvi put učestvujete na Romskoj komemoraciji u Auschwitz?

Ako Ne
Svedočenje

Ja dole potpisan/a svedočim/potvrdjujem da su sve podnete informacije na aplikaciji tačne i uzimam punu odgovornost  za davanje netačnih odgovora. Saglasan sam da učestvujem na eventu “Dikh he na bister 2019”, i saglasan sam sa zahtevima koji su objavljeni na pozivu za ucestvovanje.


*Da nastavimo po regulacije pospisati puno ime.

Puno Ime
Previous
Next
powered by FormCraft