Dikh he na bister 2019 – SRB

 

Poziv za učešće na “Dikh He Na Bister 2019 “

Advancing Together, u saradnji sa drugim međunarodnim organizacijama iz Evrope objavljuje konkurs za učestvovanje u ovogodišnjoj komemoraciji Romskog gencida tokom Drugog svetskog rata, koji će se održati u Krakovu/Poljskoj, posetom muzeju Auschwitz/Birkenau od 29. jula do 04. avgusta 2019. godine. Polazak iz Prištine je 28. jula 2019.g.

Koncept za 2019-tu

Koncept za 2019.g. predviđa edukativni pristup za 400 mladih učesnika iz 15 evropskih zemalja, koji će biti deo radnih grupa predvođenih od strane facilitatora.

Uslove za apliciranje ispunjavaju oni koji apliciraju po prvi put i koji pritom izraze želju da posete muzej u Auschwitz.

Mladi učesnici će raditi sa svojim facilitatorima u mešovitim grupama na teme Romska istorija, Romski Genocid, Anticiganizam i uloga mladih u borbi protiv modernih oblika rasizma.

Učesnici će raditi u mešovitim grupama od početka do kraja boravka, sa ciljem da se osiguraju stabilne grupe koje će zajedno sa svojim vršnjacima proći niz edukativnih procesa.

Učesnici koji su bili ranije deo ovog programa, mogu da apliciraju, ali u slučaju njihovog izbora imaće specifičnu ulogu tokom boravka.

Pripreme

Odabrani učesnici sa Kosova će pohađati pripremni seminar sa aktivnostima u vidu jednodnevne radionice. Prisustvo u radionici je obavezajuće za sve učesnike koji će biti odabrani. Radionice će se održati krajem juna 2019. godine i biće organizovane od strane nacionalnih lidera i fascilitatora sa Kosova.

Profil učesnika:

  • Mladi uzrasta od 18-35 godina;
  • Da ima želju da nauči više na temu Romskog genocida za vreme Drugog Svetskog rata;
  • Da radi u multikulturalnim grupama bez predrasuda;
  • Da bude spreman/spremna da stečeno znanje sa obrazovnih radionica koje će pohađati u Krakovu prenese svojoj zajednici;
  • Da prisustvuje na pripremnim aktivnostima koje će se organizovati od strane Advancing Together (AT-a);
  • Jezik na radionicama će biti engleski. Engleski jezik će biti radni jezik koji će se koristiti u radnim grupama i od strane fascilitatora tokom predavanja. Očekuje se da učesnici koji budu odabrani znaju da tečno govore engleski jezik. Poznavanje romskog jezika smatraće se prednošću.
  • Svi odabrani učesnici moraju da imaju važeći pasoš za putovanje, validan najmanje još godinu dana.

Troškovi

Troškovi za međunarodno putovanje, troškovi putovanja za vize, zdravstveno osiguranje, hrana i smeštaj tokom boravka u Poljskoj su pokriveni od strane organizatora događaja. Troškovi tokom putovanja za hranu i piće, i takse za vize biće pokriveni od strane Advancing Together (AT-a).

Putovanje od Kosova do Poljskev i u povratnom smeru.

Putovanje od Kosova do Poljske, i u povratnom smeru bice organizovano od strane organizatora (AT-a).

Smeštaj u Poljskoj

Učesnici sa Kosova biće smešteni u “Zaczek Student Hotel”-u u Krakovu, u dvokrevetnim sobama.

Registracija

Sve aplikacije treba da se pošalju elektronski (aplikacija i svi ostali traženi dokumenti) ne kasnije od 10.06.2019. do 16:00 časova. Aplikacije podnete posle ovog roka neće se uzeti u obzir.

Za dodatna pitanja možete nam pisati na info@advancing-together.org

Napomena: Samo oni koji će biti odabrani od strane komisije će biti kontaktirani.